If/Else (Als/Anders)

De functie If/Else (Als/Anders).
Ook in VBA is het mogelijk om een bepaalde waarde terug te laten keren als er aan de voorwaarde voldaan wordt, middels de If/Else functie. Dit kun je ook met de ALS formule doen.

Knop aanmaken

Voor alle voorbeelden is een besturingselement knop aangemaakt (Ontwikkelaars tabblad activeren). Hier koppel ik de macro knop aan, zodat je deze code hebt:
Sub Knop1_Klikken()
End Sub

If/Else

Er wordt begonnen met een simpel stukje code.
Dim cijfer As Integer, resultaat As String
cijfer = Range("A1").Value
If cijfer >= 5.5 Then resultaat = "Voldoende"
Range("B1").Value = resultaat

Als eerst zijn hier 2 variabelen aangegeven. Hierna wordt het cijfer (A1) geselecteerd. De If kijkt of het cijfer groter of gelijk is aan 5.5 (5,5). Als dit klopt krijgt de String resultaat het woord Voldoende. Het laatste wat gedaan wordt is resultaat (Voldoende) in cel B1 zetten.

Vervolgens kan je ook nog opgegeven wat er weergegeven moet worden als het cijfer geen 5.5 is. Dit doe je met een Else waarna je de If wel af moet sluiten:
Else
resultaat = "Onvoldoende"
End If

De volledige code in de knop is als volgt:
Dim cijfer As Integer, resultaat As String
cijfer = Range("A1").Value
If cijfer >= 5.5 Then
resultaat = "Voldoende"
Else
resultaat = "Onvoldoende"
End If
Range("B1").Value = resultaat

Je kan ook naar 2 velden kijken. Dan krijg je er nog een Integer bij en een And functie.
Bijvoorbeeld:

Dim cijfer As Integer, cijfer2 As Integer, resultaat As String
cijfer = Range("A1").Value
cijfer2 = Range("A2").Value
If cijfer >= 5.5 And cijfer2 >= 5.5 Then
resultaat = "Voldoende"
Else
resultaat = "Onvoldoende"
End If
Range("B1").Value = resultaat

Je kan zoveel voorwaarden doen als je wilt op deze manier.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *