Hoe zorg ik voor de beveiliging van mijn Excel bestanden?

In Excel is het belangrijk om een beveiliging voor je werkbladen in te stellen. De meest voorkomende ergernis is dat je met veel moeite gemaakte formules per ongeluk overschreven worden.

Dan mag je de formule weer helemaal opnieuw gaan maken, of je moet een backup hebben. Hierbij is voorkomen beter dan genezen. Of te wel wij proberen te voorkomen dat iemand het, zonder kwade bedoelingen, het overschrijft.

Er zijn meerdere opties. De eerste optie is een handmatige en handig voor kleine excel bestanden. Vervolgens bespreken we de macro’s om de beveiliging aan te zetten.

De besproken manieren zijn:

  • Handmatige beveiliginging instellen
  • Beveilig alle formules in je werkblad
  • Beveilig alle tabbladen met een druk op de knop
  • Beveiliging opheffen op alle tabbladen

Handmatige beveiliging instellen

Om uiteindelijk de beveiliging aan te kunnen zetten moeten we de cellen wel een eigenschap geven van beveiliging

Je kan de beveiliging eigenschappen aanpassen door rechtermuisknop te klikken op een cel. Vervolgens selecteer je de optie celeigenschappen en ga je naar het tabblad Bescherming.
Hier kan je de eigenschappen Geblokkeerd en Verborgen selecteren naar wens.

Nadat je de individuele cellen hebt aangepast moet je de beveiliging nog wel inschakelen anders heeft het nog geen zin.
Dit kan je doen op het tabblad Controleren en daar de knop Blad beveiligen.

Hier kan je diverse opties aanzetten die van toepassing moeten zijn als de beveiliging is geactiveerd. Doormiddel van een wachtwoord kun je dan de beveiliging activeren, deze dien je tweemaal in te voeren. Je kunt er ook voor kiezen om geen wachtwoord te hebben, dan kan je zo op ok klikken.

Om de beveiliging op te heffen kan je dezelfde knop gebruiken, alleen heet deze nu Beveiliging blad opheffen.

Beveilig alle formules in je werkblad

Je kunt zoals hiervoor besproken is alles handmatig instellen. Vaak hoef je alleen de formules te beveiligen, dit kan je ook doen met een simpele macro.
Hiermee kan je met een druk op de knop alle formules in je tabblad beveiligen, wel zonder wachtwoord.

Om deze macro goed aan te maken, gaan we eerst een code toevoegen. Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11, en maak daar een nieuwe Module aan. Plak daar de volgende code:

Sub BeveiligCellenMetFormules()
With ActiveSheet
.Unprotect
.Cells.Locked = False
.Cells.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Locked = True
.Protect AllowDeletingRows:=True
End With
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module BeveiligCellenMetFormules aan.

Daarna heb je een knop die bij het activeren alle formules een beveiligingseigenschap meegeeft en het zonder wachtwoord beveiligd.

Beveilig alle tabbladen met een druk op de knop

Als je een Excel bestand met heel veel tabbladen hebt en je moet overal de beveiliging aanzetten is dit een erg tijdrovend klusje.
Met deze macro kan je alle tabbladen met een druk op de knop beveiligen met hetzelfde wachtwoord.
Na het drukken op de knop kan je een wachtwoord kiezen voor de beveiliging.

Om deze macro in te stellen open je de VBA editor, sneltoets ALT + F11. Hier voeg je een nieuwe module in met de volgende code:

Sub BeveiligAlles()
Dim ws As Worksheet
Dim ps As String
ps = InputBox("Voer een wachtwoord in voor alle tabbladen", vbOKCancel)
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Protect Password:=ps
Next ws
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module BeveiligAlles aan.

Beveiliging opheffen op alle tabbladen

Alle beveiliging is wel leuk en aardig, maar als je dit op veel tabbladen hebt toegepast en je opeens iets moet veranderen heb je veel werk te doen.
Je moet dan alle tabbladen een voor een af en dan de beveiliging uitzetten. Dit zijn toch al snel 3 handelingen die je moet doen, dit kan sneller.
Met deze macro kan je alle beveiligingen op alle tabbladen opheffen. Wel moeten alle tabbladen hetzelfde wachtwoord hebben met de beveiliging.
Je klikt op de knop, dan wordt een wachtwoord gevraagd en daarna druk je op ok. Alle beveiliging wordt opgeheven, dit zal je veel tijd schelen!

Om deze knop goed te maken, gaan we eerst een code toevoegen. Open de VBA editor, sneltoets ALT + F11, en maak daar een nieuwe Module aan. Plak daar de volgende code:

Sub BeveiligOpheffenAlles()
Dim ws As Worksheet
Dim ps As String
ps = InputBox("Voer het wachtwoord in om de beveiliging op te heffen", vbOKCancel)
For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
ws.Unprotect Password:=ps
Next ws
End Sub

Vervolgens gaan we hier een ActiveX besturingselement voor aanmaken. Ga op het lint naar het tabblad Ontwikkelaars, selecteer hier Invoegen en kies voor knop.
Koppel hier de zojuist aangemaakte module BeveiligOpheffenAlles aan.

Nu heb je dus een knop waarmee je alle beveiliging in een keer mee kan opheffen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *