Tekstlabels met celeigenschappen

Celeigenschappen | Hoe pas je deze toe op een cel?

De celeigenschappen in excel zijn meestal standaard. Dit wil zeggen dat excel er niet echt een eigenschap aan toekent en […]

Gegevensvalidatie toepassen

Gegevensvalidatie toepassen bij een keuzelijst in Excel.Er is al een uitleg gegeven over hoe je een keuzelijst kunt maken. Met […]

Pagina-instelling

Het afdrukken kan helemaal naar wens aangepast worden, dit doe je bij pagina-instelling. De redelijk bekende staande of liggende stand […]

Wat zijn gedefinieerde namen?

Excel maakt het mogelijk om een bereik van cellen een naam te geven, dit heet gedefineerde namen.Dan kan je voortaan […]

Uitleg van het lint

Vanaf Excel 2007 is het lint als vervanging gekomen van de taakbalk. Het lint in Excel is bij iedereen hetzelfde. […]