Uitleg van het lint

Vanaf Excel 2007 is het lint als vervanging gekomen van de taakbalk.

Het lint in Excel is bij iedereen hetzelfde. Soms lijkt deze anders, maar dat komt omdat je bij een groot scherm ook grotere plaatjes krijgt. Met het lint wordt in Excel de menu tabbladen bedoeld.

De enige manier dat je een andere menu dan de andere gebruikers hebt is, als je het aanpast. In dit artikel worden de verschillende tabbladen van het menu uitgelegd, maar ook hoe je het kan aanpassen.

Lint in Excel

* Dit tabblad in het lint zijn niet aan te passen
** Dit tabblad in het lint is niet standaard zichtbaar, lees hier hoe je dit toevoegt.

Bestand

Tabblad bestand in het lint


Het tabblad Bestand opent standaard op de optie Openen. Dit en de andere opties worden hieronder besproken.

Info
Hier zie je de informatie van de werkmap. De grootte, titel, auteur, wanneer gewijzigd, enz. Ook heb je 4 verschillende knoppen. De eerste is Werkmap beveiligen, hier kan je instellen wat voor beveiliging je wilt hebben. Dan heb je Werkmap controleren, deze kan op meerdere dingen controleren. Als eerst of er fouten in het bestand zitten, het makkelijk te lezen is voor mensen met een handicap en of het functies bevat die niet alle Excel versie’s ondersteunen. Werkmap beheren laat je de niet opgeslagen werkmappen zien. Als laatste heb je Weergaveopties voor browser, hier kan je instellen wat iemand ziet als ze de map openen op het web.
Nieuw
Hier kan je een nieuw bestand aanmaken. Je kan kiezen voor een blanco bestand of voor verschillende sjablonen.
Openen
Je kan hier bestanden openen. Je hebt hier een lijst met recent geopende bestanden, maar je kan ook kiezen voor een locatie.
Opslaan
Opslaan kun je eigenlijk niet laten weergeven. Als je het bestand nog nooit opgeslagen hebt, opent hiermee de optie opslaan als. Heb je al een keer het bestand opgeslagen, dan zal Opslaan zorgen dat het bestand bijgewerkt wordt en keer je terug naar je Excel blad.
Opslaan als
Bij opslaan als kan je kiezen waar je het bestand wil gaan bewaren. Klik je een locatie aan dan opent het scherm opslaan.
Afdrukken
Hier heb je het afdrukvoorbeeld van het geselecteerde tabblad. Je kan de laatste instelling doen en dan afdrukken.
Delen
Hier kan je het bestand delen met andere mensen. Je kan het opslaan in de cloud (Onedrive) of je kan het versturen per mail.
Exporteren
Je kan het bestand exporteren naar een PDF of XPS bestand.
Publiceren
Om het bestand te publiceren moet je het bestand eerst via deze optie opslaan in de cloud.
Sluiten
Hiermee sluit je het document
Account

Bij deze optie kan je de account instellingen wijzigen. Je geeft aan hoe om te gaan met je privacy, welk achtergrond patroon je wilt en welk thema je wilt gebruiken. Vervolgens zie je nog welke producten in de licentie zitten en kan je Excel nog updaten.

Opties
Bij deze keuze opent er een nieuw scherm waarbij je de instellingen van Excel kan veranderen.

Start


Klembord
Als je iets knipt of kopieert dan gaat dit naar het klembord, vervolgens kun je dit dus ook weer heel makkelijk plakken. Onder het pijltje bij plakken, kun je op een speciale manier plakken vanuit het klembord.

Ditzelfde geld voor kopiëren, alleen dan naar het klembord toe. Je hebt ook nog de optie Opmaak kopiëren/plakken. Hiermee kun jij de opmaak bij een bepaalde cel kopiëren en plakken waar je vervolgens de selectie maakt.
Als je op het kleine knopje drukt naast klembord, dan opent het venster.

Lettertype
Je kan hier aangeven welk lettertype en grote je letters in je cel dienen te zijn. Bovendien kun je de tekst dik (B van Bold), cursief/schuin (I van Italic) of onderstreept (U van Underline) maken. Ernaast kan je aangeven of er een kader om de cel heen moet. Als je een kader wilt, kun je bepalen waar je de kader wilt (links, rechts, boven, onder of allemaal) en hoe dik via de pijl aan de rechterkant. De volgende twee knopjes rechts onderin bij lettertype laten je de kleur bepalen. Het eerste knopje de cel achtergrond kleur en de cel helemaal rechts bepaald de lettertype kleur. Via de pijl langs de knop kan je de kleur bepalen.
Als je op het kleine knopje drukt naast Lettertype, dan opent het venster met meer opties.
Uitlijning
De eerste drie knopjes bevalen de verticale uitlijning. Hoog, midden en laag kun je hier kiezen. De drie knopjes daaronder geven de horizontale uitlijning aan. Links, midden of recht is hier te kiezen. De knop langs de verticale uitlijning geeft aan of de tekst gedraaid weer moet worden gegeven. Hieronder kan je aangeven of de inspringing van de tekst vergroot of juist verkleind moet worden. Hierna kun je kiezen voor Terugloop en Samenvoegen en centreren. Terugloop wil zeggen dat de tekst echt in de cel blijft staan en niet rechts ervan doorloopt, hierdoor wordt wel de rijhoogte aangepast. Samenvoegen en centreren maakt meerdere cellen in de selectie tot een cel en centreert hierbij op de horizontale as.
Als je op het kleine knopje drukt naast Uitlijning, dan opent het venster met meer opties.
Getal
Bij het kopje getal kun je de celeigenschappen aanpassen. Je kan via het dropdown menu aangeven welke eigenschap, je kan ook snel via een van de drie knopjes daaronder aangeven of je valuta, procent of duizendtal notatie wil. Vervolgens kun je ook nog weergeven met de 2 knopjes daarnaast of je meer of minder decimalen wilt hebben.
Als je op het kleine knopje drukt naast Getal, dan opent het venster opties.

Stijlen
Helemaal links is hier de optie om een voorwaardelijke opmaak toe te kennen aan een cel. Dit is een opmaak die pas wordt weergegeven na een bepaalde voorwaarde. Bepaalde gegevens die je ingevoerd hebt kan je ook eenvoudig opmaken als tabel. Vervolgens heb je een paar voorbeeldstijlen die je kan toepassen. Als je hier op het pijltje klikt, zal je alle verschillende stijlen zien.
Cellen
De eerste keuze is Invoegen, als je hierop klikt wordt er een cel boven de geselecteerde cel ingevoegd. Je kan echter ook op het pijltje eronder klikken en je zal zien dat je meer opties hebt. De knop erlangs is Verwijderen en zal de geselecteerde cel verwijderen. De knop daar langs is Opmaak, hier kan is op de knop klikken gelijk aan op het pijltje klikken. Het stelt je in staat om snel de opmaak van je blad te veranderen.
Bewerken
Als eerste heb je hier de AutoSom knop, deze zal de =SOM formule aanmaken in de geselecteerde cel. Dan krijgen we Doorvoeren, dit is best een handige knop. Excel herkent bepaalde patronen die je typt, bijvoorbeeld 1 2 3 dan weet Excel dat in de volgende cel 4 moet enz. Met de Doorvoeren knop kun je dit bewerkstelligen. De onderste van deze drie knoppen is Wissen. Deze wist de geselecteerde cel, maar je kan via het pijltje ook bijvoorbeeld alleen de opmaak wissen. Daarnaast heb je de knop Sorteren en filteren. Als je hierop klikt kan je een bepaalde sortering toevoegen of een filter. De aparte knoppen hiervoor kan je vinden op het tabblad Gegevens. De laatste knop is Zoeken en selecteren. Hier kan je zoeken naar waar een bepaald woord of nummer in je werkblad voorkomt. Je kan hier diverse andere zoek opties vinden.

Invoegen


Tabellen
Eerst krijgen we de knop Draaitabel. Hier kan je eenvoudig een draaitabel aanmaken. Aanbevolen draaitabellen zorgt juist voor de draaitabel die het beste past bij de opgegeven gegevens. Om het gedeelde tabellen af te sluiten is hier de knop Tabellen. Hiermee kun je een bepaald gegevensbereik omzetten naar een tabel.
Illustraties
In dit gedeelte kan je als eerste heel makkelijk een afbeelding invoegen. Hier opent een venster en kan je de afbeelding op jouw computer selecteren. Als je de afbeelding niet op je computer hebt kan je de knop erlangs gebruiken. Onlineafbeeldingen gaat een zoekresultaat online doen en dan kan je deze afbeelding invoegen. Bij Vormen kan je de van heel simpele 2d vormen tot soms wel eens ingewikkelde 3d vormen invoegen. Vervolgens heb je in SmartArt de optie om geavanceerde. Dit zijn handige hulpmiddelen om de informatie in diagrammen of lijsten weer te geven. Als laatste heb je hier de optie Schermopname. Hier kan je een ‘foto’ maken van je scherm wat je open hebt. Dit is bijna hetzelfde als screenshot, alleen bij moment opname kan je ook een ‘foto’ maken van schermen die klein gemaakt.
Invoegtoepassingen
De eerste knop Store, zorgt dat je de Office store opent. Hier kan je allerlei invoegtoepassing vinden die bij Office bekent zijn. De knop hieronder, Mijn invoegtoepassingen, zorgt opnieuw dat de Office store opent, alleen hier zie je alleen de invoegtoepassingen die je hebt aangeschaft. Vervolgens heb de optie Bink Kaarten, dit zorgt voor de koppeling met Bing voor de locatie. Hierna heb je de invoegtoepassing People Graph. Dit zijn meer levensechte grafieken.
Grafieken
Als eerste zie je hier Aanbevolen grafieken. Hier wordt aan de hand van de geselecteerde gegevens aangegeven welke grafiek je het beste kunt gebruiken. Vervolgens heb je 9 knoppen voor de verschillende soorten categorieën. Hier kan je ook weer op klikken waardoor je de verschillende grafieken in die categorie ziet. Als laatste heb je nog de optie om een draaigrafiek te maken. Dit is vooral om gecompliceerde gegevens goed te kunnen onderzoeken.
Als je op het kleine knopje drukt naast grafieken, dan opent het venster.
Rondleidingen
Rondleidingen heeft maar een knop en dit is de 3D Map. Hiermee kun je de gegevens die je hebt in een 3D map laten weergeven.
Sparklines
Sparklines zijn grafieken die alleen heel klein zijn. De sparklines passen in een enkele cel. Je kan hier 3 verschillende sparklines kiezen. De lijn, kolom of verlies en winst sparkline.
Filters
In het gedeelte filters kan je Slicers toevoegen. Hiermee kan je gegevens visueel gaan filteren. De andere optie is Tijdlijn, hier kan je een tijdlijn maken met de opgegeven datums.
Koppelingen
Bij dit gedeelte heb je opnieuw maar een optie. De optie Hyperlink, hiermee voeg je een link in, dit kan zijn ergens in dit bestand, een ander bestand, een website, enz.
Tekst
Hier kan je als eerst een Tekstvak invoegen. De volgende optie is een Kop en voettekst instellen. Deze tekst zie je niet op je werkblad, maar wordt op elke pagina mee afgedrukt. Hierna heb je de optie Wordart. Hier kan je tekst in een aparte vorm laten weergeven. Vervolgens heb je nog de optie Handtekeningregel, hier kan je een simpele handtekeningregel maken met hierbij de gegevens van diegene die moet ondertekenen. Als laatste kan je ook nog een Object toevoegen. Dit kan zijn een ander bestand, maar ook dat je via dit object een nieuw bestand in een programma kan aanmaken.
Symbolen
Het laatste gedeelte is Symbolen en heeft 2 keuze opties. De eerste optie, Vergelijking, laat je veelgebruikte wiskundige vergelijkingsoptie’s invoegen. De knop daarlangs, Symbolen, laat je de verschillende aparte symbolen invoegen.

Pagina-indeling


Thema’s
Met de knoppen Thema, Kleuren, Lettertypen en Effecten kun je alles regel wat je maar nodig hebt om cellen op te maken met een thema.
Pagina-instelling
Dit gedeelte is van toepassing als je wilt gaan afdrukken. Met de eerste knop, Marges, kan je aangeven wat de marge bij de bladen moet zijn. De volgende knop geeft aan hoe de Afdrukstand is, je kan hier kiezen voor staand of liggend. Vervolgens kan je nog aangeven op wat voor papier je wilt gaan afdrukken, wat hier de maten van zijn. Als je op je blad gegevens hebt die niet afgedrukt moeten worden, kan je het beste een afdrukbereik instellen. Je kan hier eerst een selectie maken van wat je af wilt drukken. Bij Eindemarkeringen kan je aangeven waar een pagina geëindigd moet worden. Vervolgens heb je de optie Achtergrond, hier kan je een afbeelding selecteren die als achtergrond moet dienen bij je pagina’s die je afdrukt. De laatste optie in dit gedeelte is Titels afdrukken. Dit laat je aangeven welke regels je op elke pagina wilt laten terug komen.
Aanpassen aan pagina
Hier kan je zoals de naam al zegt aanpassingen maken aan de pagina. De eerste optie is dat je kan aangeven wat de breedte is als deze niet automatisch moet worden genomen, dus hoeveel pagina’s in de breedte moeten worden afgedrukt. Ditzelfde kan bij de hoogte ook geregeld worden. Ten slotte kan je nog de schaal aangeven waarmee moet worden afgedrukt, normaal is deze 100%, maar je kan deze aanpassen.
Werkbladopties
Eerst heb je 2 selectievakken onder rasterlijnen. De eerste is om deze weer te geven of niet op je werkblad, vervolgens kan je ook kiezen om dit wel of niet weer te laten geven bij het afdrukken. Ook bij Koppen heb je dezelfde selectievakken en werkt het hetzelfde.
Schikken
Hiermee kan je aangeven bij verschillende objecten in welke volgorde ze weer moeten worden gegeven.

Formules


Functiebibliotheek
De eerste knop, Functie invoegen, laat jou het scherm zien om een functie in te voegen. Hier kan je nog zoeken tussen de functie die je nodig hebt. AutoSom laat de formule =SOM invoegen om een som te maken. Hierlangs heb je de knop Onlangs gebruikt, deze knop laat zien welke formules je recent hebt toegepast. Vervolgens heb je 6 categorieën en 1 verzamelcategorie (Meer functies), deze knoppen laten de formules in de bijbehorende categorie zien.
Gedefineerde namen
Als eerste kan je natuurlijk de Namen beheren, wel zo makkelijk. De volgende knop laat je toe om een Naam te definiëren aan de selectie, dit is makkelijk om zo naar een selectie te kunnen verwijzen. De optie daaronder zorgt dat je een gedefinieerde naam kunt gebruiken in de formule zonder zelf in te typen. Dan alweer de laatste knop in dit gedeelte, Maken o.b.v. selectie. Dit zorgt automatisch voor namen bij logische selecties.
Formules controleren
Broncellen aanwijzen geeft met pijlen weer welke cel(len) in de formule worden gebruikt. Doelcellen aanwijzen geeft de met pijlen weer in welke cel(len) iets gedaan wordt met de geselecteerde cel. Pijlen verwijderen zorgt dat de pijlen van de optie’s daarboven worden verwijderd. Vervolgens kun je formules weergeven, deze optie laat alle formules in je werkblad als tekst zien.De volgende optie is fout controle. Als een formule een fout weergeeft kan je er achter komen waar deze zit door foutcontrole te doen. Formule evalueren is vooral handig als je meerdere formules tegelijk gebruikt, ze worden hier dan stap voor stap uitgevoerd. Als je hierop klikt kun je aangeven wanneer de formules in je werkblad berekent moeten worden.
Berekening
Hier heb je de eerste knop met de berekeningsopties. Hier kan je instellen wanneer de formules in je werkblad berekend moeten worden. Daarnaast heb je de knop Nu berekenen, hier kan je als de berekeningen niet automatisch gaan, ze direct uitvoeren. Hiermee bereken je de volledige werkmap. De laatste knop laat echter alleen het actieve werkblad berekenen.

Gegevens


Externe gegevens ophalen
Hier kun je gegevens vanuit andere bestandsformaten halen. Bijvoorbeeld uit Acces, van het web of uit alle overige bestanden. Met de knop Bestaande verbindingen kun je de al gemaakte verbindingen beheren.
Ophalen en transformeren
Met de eerste knop in dit gedeelte, Nieuwe query, kun je query’s maken. De knop Query’s weergeven zorgt ervoor dat de gemaakte query’s in deze werkmap worden weergegeven. Als je een tabel hebt kun je met de knop, Uit tabel, heel eenvoudig een query maken die je nodig hebt. Bij Recente bronnen zie je waar je recent nog query’s vandaan hebt gehaald.
Verbindingen
Natuurlijk heb je hier als eerste knop dat je alle verbindingen in je werkmap kan vernieuwen. Het pijltje daaronder laat je kiezen welke verbindingen je wilt vernieuwen. Met de knop Verbindingen kan je alle verbindingen weergeven. Als je een koppelingen selecteert, kan je ook de volgende knop, Eigenschappen, selecteren. Hier kan je instellen wat bij de verbinding hoort. Koppelingen bewerken kan je ook pas bewerken, na het selecteren van een koppeling. Hierna kun je deze bewerken.
Sorteren en filteren
De eerste 3 knoppen horen eigenlijk bij elkaar. Hier kan je van A > Z sorteren en van Z > A, met de knop Sorteren open je het scherm sorteren en kan je uiteindelijk de toegepaste sorteringsmethode kiezen. Met de knop Filter, open je het scherm filter, over hoe je deze toe moet passen kan je dit artikel lezen: Hoe pas ik een filter in Excel toe? Als je al een filter hebt gemaakt, zal je zien dat je de knop Wissen kan selecteren. Hiermee kan je een bestaande filter wissen. Ook bij een bestaande filter kan je de knop Opnieuw toep. selecteren. Deze functie zorgt dat de filter gereset wordt. Met Geavanceerd kun je een geavanceerde oftewel een uitgebreide filter maken.
Hulpmiddelen voor gegevens
Met Tekst naar kolommen kan je de tekst in een cel laten splitsen. Dit kan aan de hand van een opgegeven breedte of na een bepaald teken. Flash Fill zorgt dat er automatisch waarde worden ingevuld die Excel herkent. Bij Duplicaten verwijderen controleert Excel je opgegeven selectie op dubbele waarde en verwijderd deze zodat elke waarde maar 1x voorkomt. Hierna heb je de knop die het Gegevensvalidatiescherm opent. Met de pijl daaronder kan je de bestaande of de foute vinden. Met de knop samenvoegen kan je verschillende bereiken met elkaar samenvoegen. De knop Relaties wordt aanklikbaar als je een of meerdere relaties tussen tabellen hebt in je werkmap, je kan ze dan met deze knop beheren.
Voorspelling
Met de eerste knop, Wat-als-analyse, kun je bekijken wat er gebeurt als je een bepaalde actie doorvoert. Door het klikken op de knop kun je 3 verschillende methode’s toepassen. Met Voorspellingblad wordt er een nieuw werkblad met alleen de voorspellingen aangemaakt.
Overzicht
Met Groeperen kun je de rijen of kolommen laten groeperen. Natuurlijk kan je de groep ook weer opheffen, dit doe je met Degroeperen. Met Subtotaal kun je het bijbehorende subtotaal door Excel laten weergeven. Vervolgens heb je nog 2 optie’s, Details weergeven en Details verbergen, deze laten de groepen zien of verbergen deze. Deze opties zijn pas te selecteren als je groepen in je blad hebt.
Als je op het kleine knopje drukt naast Overzicht, dan opent het venster.

Controleren


Controle
Met de optie Spelling kan je laten controleren op de spelling in je werkblad. De knop Synomienenlijst laat je naar vergelijkbare woorden zoeken.
Inzichten
Slim opzoeken gaat online opzoeken wat de betekenis van de geselecteerde cel is.
Opmerkingen
Hiermee kun je de opmerkingen in het Excelblad beheren. Met Nieuwe opmerking voeg je bij de geselecteerde cel een opmerking in. Daarnaast kan je met Verwijderen selecteren als de geselecteerde cel een opmerking bevat en je deze dus kan verwijderen. Vorige en Volgende worden pas zichtbaar als je opmerkingen hebt in je bestand. Hiermee kan je snel navigeren tussen de verschillende opmerkingen. De optie Opmerkingen weergeven/verbergen is pas zichtbaar als je actieve cel een opmerking bevat. Hiermee kan je hem heel eenvoudig weergeven of verbergen. Met Alle opmerkingen weergeven, laat je alle opmerkingen in het werkblad in een keer zichtbaar worden. Inkt weergeven laat juist alle inkt op je werkblad zien of verbergt deze.
Wijzigingen
Alles met de beveiliging kan je in dit gedeelte instellen. Je kan hier lezen hoe je beveiliging precies toe moet passen.
Met de knop Blad beveiligen kan je de beveiliging op je werkblad laten activeren, deze knop veranderd dan in Beveiliging blad opheffen waarmee je de beveiliging er weer af kan halen. Met werkmap beveiligen, beveilig je in een keer de hele werkmap. Via werkmap delen kan je zorgen dat tegelijkertijd meerdere personen in hetzelfde bestand kunnen werken.
Werkmap beveiligen en delen laat je 2 acties samen doen. Je kan apart de werkmap beveiligen en apart de werkmap delen, met deze knop kan je dat dus meteen doen. Gebruikers toestaan om bereik te bewerken laat je voor elke gebruiker apart instellen wat diegene kan bewerken. Wijzigen bijhouden laat je bij het delen de wijzigingen bijhouden van jezelf of van anderen.

Beeld


Werkmapweergaven
Hier kan je aangeven hoe het beeld wilt hebben. Of je het normale beeld wilt zien of dat je bijvoorbeeld wilt zien wat op een afdrukbereik past.
Weergeven
Je hebt hier 4 selectievakjes waarbij de eerste, Liniaal, alleen zichtbaar is bij werkmapweergaven Pagina-indeling. Je kan hierbij kiezen of je wel of niet een liniaal wilt zien. Rasterlijnen geeft aan of je wel of niet de rasterlijnen ziet in je werkmap, formulebalk laat de balk waar je de formule invoert zien of verbergt deze. Koppen laat de koppen van de kolommen en rijen zien of verbergt deze.
In-/uitzoomen
Hiermee kan je het in- en uitzoomen regelen. De knop In-/uitzoomen opent het gelijknamige scherm, hier kan je selecteren op welk percentage je wilt in- of uitzoomen. Met 100% spring je in een keer terug naar de standaardweergave van 100% en ben je niet in- of uitgezoomt. Inzoomen op selectie gaat inzoomen op de geselecteerde cel tot het maximale niveau van 400%.
Venster
Als je in Excel met meerdere werkmappen werkt zijn dit allemaal verschillende vensters. Je maakt en beheert deze in dit gedeelte.
Met Nieuw venster kan je zoals de naam aangeeft een nieuw venster aanmaken. Alle vensters laat je alle geopende Excel vensters naast/onder elkaar openen (je kan vervolgens nog aangeven of je dit naast of onder elkaar wilt hebben). Blokkeren stelt je in staat om de titels vast te zetten bij het scrollen, of andere cellen. Splitsen laat je actieve werkblad splitsen in 4 delen en hiermee scroll je dus in 4 delen. Verbergen zorgt dat je actieve werkmap verborgen wordt. Als je de werkmap hebt verborgen wordt de optie Zichtbaar maken actief en kan je deze aanklikken. Hiermee wordt de verborgen werkmap weer zichtbaar.
Macro’s
Hier kan je macro’s opnemen en beheren. Voor een uitgebreidere versie is hier het tabblad Ontwikkelaars.

Ontwikkelaars


Programmacode
Visual Basic opent het aparte programma Visual Basic Editor, hier kan je verschillende macro codes bewerken. Met Macro’s kun je de bestaande macro’s beheren. Je kan een aantal handelingen opnemen en laten omzetten in een macro met de knop Macro opnemen. Met Relatieve verwijzingen gebruiken kan je verwijzingen met betrekking tot een relatie gebruiken in je macro. Macrobeveiliging opent rechtstreeks het venster bij de opties die het instellen van de macro beveiliging regelt. Beveiligingsinstellingen voor macro’s.
Invoegtoepassingen
Hier kan je de invoegtoepassingen beheren. De eerste knop, Invoegtoepassingen, opent net zoals deze knop op het Invoegen tabblad de invoegtoepassingen in de office store. Daarna komt Excel invoegtoepassingen, deze laat je speciaal voor excel gemaakte toepassingen invoegen. Met COM-invoegtoepassingen kan je de bestaande COM-invoegtoepassingen beheren.
Besturingselementen
Met Invoegen kan je een besturingselement invoegen. Dit kan een formulier- of ActiveXbesturingselement zijn. Als je macro’s hebt kan je de knop Ontwerpmodus zien, hiermee kan je deze in- of uitschakelen. Om de eigenschappen van het actieve besturingselement te bewerken kun je op de knop Eigenschappen drukken. Met programmacode ga je naar de Visual Basic Editor, als je een besturingselement hebt geselecteerd ga je rechtstreeks naar deze programmacode. Met dialoog uitvoeren kan je een aangepast dialoogvenster openen bij de geselecteerde macro.
XML
Hiermee open je het XML-Bron venster en kan je de bronnen beheren. Als je een bron hebt geselecteerd kan je de eigenschappen veranderen met de knop Eigenschappen toewijzen. Met Uitbreidingspakketten kan je de gekoppelde XML bestanden beheren en eventueel een bijvoegen. Als er koppelingen zijn wordt de knop Gegevens vernieuwen zichtbaar en kan je hiermee de nieuwste gegevens ophalen.
Je kan met importeren een bepaalde XML-bron importeren in jouw Excel bestand.
Als je XML bestanden in jouw bestand hebt staan is de knop Exporteren beschikbaar en kan je deze exporteren.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *